Książka czy film?

Posted on

    Czy ekraniza­c­ja znanej powieś­ci może zastąpić książkę? Opinie są różne. Obec­nie łatwiej i wygod­niej jest usiąść przed telewiz­orem i w wielkim skró­cie poz­nawać losy bohaterów. Kiedy żyje­my w

0
  • Udostępnij