English Matters — nowy numer!

Posted on

English Matters nowy numer

Artykuły, lista słówek, MP3

Eng­lish Mat­ters, nowy numer na lipiec/sierpień jest już w sprzedaży! Także tym razem, oprócz artykułów zamieszczanych na strnie dwu­miesięczni­ka, mamy do dys­pozy­cji listę słówek do pobra­nia oraz artykuły MP3 do odsłuchania.

English Matters nowy numer

W tym numerze

Jakie tem­aty artyku­ly może­my znaleźć w numerze 65/2017? Przykład­owo: Ivan­ka Trump — the Shad­ow Princess of Pol­i­tics, My Sum­mer Bleisure, British Food — Not so Bland Any­more, The Boston Tea Par­ty, What’s Your Num­ber, The Great Wall of Mex­i­co. Na pewno każdy zna­jdzie coś dla siebie.

English Matters nowy numer

British Food — Not do Bland Anymore!

Michael Gay­lord w swoim artykule pokazu­je nam, że kuch­nia wcale nie musi być nud­na! Pud­ding śli­wkowy, słod­kie bułecz­ki — to jedne z wielu jego propozy­cji, które moją uroz­naicić nasz codzi­en­ny jadłospis. Autor w swoim artykule przed­staw­ia przykład­owe, Bry­tyjskie dania, pisze o sposo­bie ich przy­go­towa­nia oraz his­torii ich powstania.

English Matters nowy numer

Summer Party Destinations

Dlaczego Ibiza jest nazy­wa Królest­wem imprez? Co wyróż­nia ją spośród innych miejsc na zie­mi? W Sum­mer Par­ty Des­ti­a­tions zna­jdziecie odpowiedzi na te pyta­nia. Jeśli marzą Ci się wakac­je na wyspie o niepow­tarzal­nym kli­ma­cie, zachody słoń­ca, imprezy i chcesz się cieszyć gorącą, słoneczną pogodą — to miejsce dla Ciebie!

 

English Matters nowy numer

What’s Your Number?

Artykuł, który naprawdę warto przeczy­tać to What’s Your Num­ber. To przy­pom­nie­nie na tem­at liczb­nikow i określa­nia iloś­ci z możli­woś­cią pobra­nia mate­ri­ałów MP3 do odsłuchania.

English Matters nowy numer

Kody rabatowe dla czytelników English Matters

Dla czytel­ników Eng­lish Mat­ters przy­go­towane są spec­jalne kody raba­towe, upoważ­ni­a­jące do sko­rzys­ta­nia z 25% zniż­ki na książ­ki do nau­ki angielskiego.

 http://www.kiosk.colorfulmedia.pl/