Dlaczemu — dla zakochanych w literaturze!

Posted on

Dlaczemu

Jest pewne wyjątkowe miejsce w sieci, które inspiruje i łączy wszystkich zakochanych w literaturze! To przestrzeń dla tych, którzy mają mnóstwo pomysłów i zainteresowań, zarażają kreatywnością, przekazują pozytywną energię. Każdy kto je odwiedzi, może dołączyć do społeczności czytelników i początkujących twórców.

 

A teraz do rzeczy..

Dlaczego piszę Wam o tym miejs­cu? Bo jeśli zaglą­dasz na tego blo­ga, to domyślam się, że podzielasz moją pasję jaką są książ­ki. Z tego wzglę­du chci­ałabym się podzielić z Tobą infor­ma­cją o Dlaczemu, miejs­cu w którym:

  • możesz wydać swo­ją publikację,
  • możesz wziąć udzi­ał w zaję­ci­ach i warsz­tat­ach dla artystów,
  • możesz zapoz­nać się z pro­duk­ta­mi księ­gar­ni Dlaczemu,
  • możesz dzielić się swoi­mi zain­tere­sowa­ni­a­mi i zarażać innych miłoś­cią do literatury.

Dlaczemu staw­ia na rozwój młodych artys­tów oraz tworze­nie społecznoś­ci pasjonatów lit­er­atu­ry i czy­ta­nia. Jeśli masz pomysł albo nawet już napisałeś książkę i trzy­masz ją na dnie szu­fla­dy, pomyśl.. Może to pora by Two­je dzieło ujrza­ło światło dzi­enne? To nie musi być obsz­er­na księ­ga, dlaczemu staw­ia na pub­likac­je zarówno małych jak i więk­szych dzieł, by wspier­ać każdy młody tal­ent, przede wszys­tkim na początku lit­er­ack­iej kariery.

Pochłaniasz książki w wielkich ilościach?

W takim razie na pewno odna­jdziesz się wśród społecznoś­ci zakochanych w lit­er­aturze czytel­ników a przy okazji dowiesz się jakie książ­ki są warte przeczy­ta­nia i jakie wydarzenia kul­tur­alne będą miały miejsce w okol­i­cy a do tego, będziesz miał możli­wość poczy­tać o ciekawych, artysty­cznych przed­sięwz­ię­ci­ach. Na stron­ie możesz również zapoz­nać się z recen­z­ja­mi książek Dlaczemu, być może zna­jdziesz nową perełkę do Two­jego zbioru?

Pasjonaci literatury — zarażajmy innych naszą pasją!

Mam nadzieję, że strona, o której po krótce Wam opowiedzi­ałam, okaże się dla Was intere­su­ją­ca. Jeśli  macie ochotę zagląd­nąć i odrobinę się tam roze­jrzeć, to KLIK. Czu­ję, że zostaniecie na dłużej. Napisz­cie, co sądzi­cie o Dlaczemu i jak Wam się podo­ba pomysł twór­ców. Czekam z niecier­pli­woś­cią na Wasze komentarze.

  • Udostępnij