Dziennik przyjaciółek 2!

Posted on

       Pamię­tasz, jak pisałam o książce Dzi­en­nik Przy­jaciółek? Dla przy­pom­nienia: KLIK. Tym razem przy­chodzę do Ciebie z nowym wydaniem, oto Dzi­en­nik przy­jaciółek 2! Nowe zada­nia, kole­jne inspirac­je, nowa

0
  • Udostępnij