Pożegnaj się — Lisa Gardner

Posted on

Jeśli cier­pisz na arach­no­fo­bię, to nie jest książ­ka dla Ciebie! Jeszcze w żad­nej książce nie “spotkałam” aż tyle pająków i nie dowiedzi­ałam się o nich aż tyle. Dlaczego autor­ka przywołała

0
  • Udostępnij
Lisa Gardner - nie bój się

Nie bój się — Lisa Gardner

Posted on

Pier­wsza ofi­ara. Pier­wsza zbrod­nia. W sprawę angażu­je się Detek­tyw D.D. War­ren. Porus­zona tym, co zobaczyła na miejs­cu zbrod­ni, postanaw­ia tam wró­cić i jeszcze raz wszys­tko obe­jrzeć, by nie umknął jej

0
  • Udostępnij
Uwięziona - B.A. Paris_książka

Uwięziona — B.A. Paris

Posted on

Ciem­ność. Amelie nie wie gdzie się znalazła, nie wie kto stoi za por­waniem. Wie jed­no: tutaj jest bez­pieczniejsza niż w domu, u boku swo­jego męża.  Amelie od nas­to­let­nich lat musiała

0
  • Udostępnij
Złap mnie_Lisa Gardner_recenzja

Złap mnie — Lisa Gardner

Posted on

Przyszła ofi­ara czy głów­na pode­jrzana? Jak trak­tować dziew­czynę, która pojaw­ia się w pobliżu miejs­ca zbrod­ni i twierdzi, że za 4 dni ona również zostanie zamor­dowana? Detek­tyw Sierżant D.D. War­ren ma

0
  • Udostępnij
zaginiona_Lisa Gardner

Zaginiona — Lisa Gardner

Posted on

Samochód porzu­cony przy drodze z uru­chomionym sil­nikiem i włąc­zony­mi światła­mi. Otwarte drzwi od strony kierow­cy. Pozostaw­iona na siedze­niu pasażera tore­b­ka. To nie wróży nic dobrego…  Dla byłego pro­fil­era FBI, Pierce’a

0
  • Udostępnij