Harlan-Coben-Bez-pożegnania

Bez pożegnania — Harlan Coben

Posted on

Może wciąż żyje i jest w niebez­pieczeńst­wie? Pewnie gdzieś się ukry­wa. A jeśli wcale tego nie zro­bił? Will musi odnaleźć bra­ta i poz­nać prawdę, jaka by ona nie była.  Ken Klein

0
  • Udostępnij

Dziecko z Auschwitz — Lily Graham

Posted on

To, co dzi­ało się w Auschwitz jest niewyobrażalne: stra­ch, ból, zim­no, głód, choro­by, ekspery­men­ty na ludzi­ach, tęs­kno­ta za bliski­mi, pozbaw­ian­ie ludzi człowieczeńst­wa… W obozie trak­towano ludzi z okru­cieńst­wem, znę­cano się

0
  • Udostępnij