Lisa Gardner - nie bój się

Nie bój się — Lisa Gardner

Posted on

Pier­wsza ofi­ara. Pier­wsza zbrod­nia. W sprawę angażu­je się Detek­tyw D.D. War­ren. Porus­zona tym, co zobaczyła na miejs­cu zbrod­ni, postanaw­ia tam wró­cić i jeszcze raz wszys­tko obe­jrzeć, by nie umknął jej

0
  • Udostępnij