Lisa Gardner - nie bój się

Nie bój się — Lisa Gardner

Posted on

Pier­wsza ofi­ara. Pier­wsza zbrod­nia. W sprawę angażu­je się Detek­tyw D.D. War­ren. Porus­zona tym, co zobaczyła na miejs­cu zbrod­ni, postanaw­ia tam wró­cić i jeszcze raz wszys­tko obe­jrzeć, by nie umknął jej

0
  • Udostępnij
Uwięziona - B.A. Paris_książka

Uwięziona — B.A. Paris

Posted on

Ciem­ność. Amelie nie wie gdzie się znalazła, nie wie kto stoi za por­waniem. Wie jed­no: tutaj jest bez­pieczniejsza niż w domu, u boku swo­jego męża.  Amelie od nas­to­let­nich lat musiała

0
  • Udostępnij
Złap mnie_Lisa Gardner_recenzja

Złap mnie — Lisa Gardner

Posted on

Przyszła ofi­ara czy głów­na pode­jrzana? Jak trak­tować dziew­czynę, która pojaw­ia się w pobliżu miejs­ca zbrod­ni i twierdzi, że za 4 dni ona również zostanie zamor­dowana? Detek­tyw Sierżant D.D. War­ren ma

0
  • Udostępnij