Harlan-Coben-Bez-pożegnania

Bez pożegnania — Harlan Coben

Posted on

Może wciąż żyje i jest w niebez­pieczeńst­wie? Pewnie gdzieś się ukry­wa. A jeśli wcale tego nie zro­bił? Will musi odnaleźć bra­ta i poz­nać prawdę, jaka by ona nie była.  Ken Klein

0
  • Udostępnij

Samotna — Lisa Gardner

Posted on

Stoisz przed ostate­cznym wyborem i musisz pod­jąć decyzję. To od Ciebie zależy kto zginie. Możesz ocal­ić jed­nego człowieka albo drugiego. Bob­by Dodge zosta­je wezwany na miejsce, w którym dochodzi do

0
  • Udostępnij
Niewinny-Harlan-Coben

Niewinny — Harlan Coben

Posted on

Wystar­czy jed­na sekun­da, żeby nasze życie wywró­ciło się do góry noga­mi. Matt Hunter, bohater książ­ki Niewin­ny Har­lana Cobe­na doskonale się o tym przekon­ał. Pojaw­ił się w nieod­powied­nim miejs­cu i w

0
  • Udostępnij