cover_Mów mi Win_Harlan Coben

Mów mi Win — Harlan Coben

Posted on

Wind­sor Horne Lock­wood zawsze dosta­je to, czego chce. Jest bogaczem, który może wydawać pieniądze na co tylko zaprag­nie. Do tego jest niesamowicie pewny siebie, usta­la własne zasady, według których żyje

0
  • Udostępnij
książka skin care

Skin Care — Caroline Hirons

Posted on

Car­o­line Hirons wychowywała się wśród kobi­et związanych z branżą beau­ty, dzię­ki czemu od najmłod­szych lat obser­wowała w jaki sposób jej mama czy bab­cia dba­ją o swo­ją cerę, widzi­ała jakich kosmetyków

0
  • Udostępnij
Lisa-Gardner-W-ukryciu

W ukryciu — Lisa Gardner

Posted on

Ciągła uciecz­ka, zmi­any tożsamoś­ci, ukry­wanie się. Ta dziew­czy­na nie zna innego życia. Cią­gle się przemieszcza. Kiedy mama paku­je 5 wal­izek, zawsze tych samych, wiado­mo tylko jed­no. Czas na przeprowadzkę.  Tymczasem

0
  • Udostępnij

Jak nauczyć się angielskiego samemu w domu?

Posted on

Jak nauczyć się ang­iel­skiego samemu w domu? Językiem ang­iel­skim moż­na porozu­mieć się w niemal każdym miejs­cu na świecie. Zna­jo­mość tego języ­ka umożli­wia też częs­to rozwój kari­ery zawodowej, nie tylko na rynku zagranicznym.

0
  • Udostępnij