Samotna — Lisa Gardner

Posted on

Stoisz przed ostate­cznym wyborem i musisz pod­jąć decyzję. To od Ciebie zależy kto zginie. Możesz ocal­ić jed­nego człowieka albo drugiego. Bob­by Dodge zosta­je wezwany na miejsce, w którym dochodzi do

0
  • Udostępnij
Niewinny-Harlan-Coben

Niewinny — Harlan Coben

Posted on

Wystar­czy jed­na sekun­da, żeby nasze życie wywró­ciło się do góry noga­mi. Matt Hunter, bohater książ­ki Niewin­ny Har­lana Cobe­na doskonale się o tym przekon­ał. Pojaw­ił się w nieod­powied­nim miejs­cu i w

0
  • Udostępnij
Stephen-King-Później

Później — Stephen King

Posted on

Jamie widzi więcej niż inni. Ma niezwykły dar — dla niego jest przek­leńst­wem, ale może okazać się jedyną szan­są i ocale­niem dla innych.  Chło­piec nie do koń­ca rozu­mie, dlaczego potrafi

0
  • Udostępnij