Współpraca

     Piszę szcz­erze i rzetel­nie, prowadzę blo­ga, zamieszczam artykuły w mag­a­zy­nach inter­ne­towych. Jestem osobą kreaty­wną, w pełni zaan­gażowaną w wykony­wane zada­nia i otwartą na różne rodza­je współprac. Szukasz kogoś takiego jak ja? Czekam na nowe wyzwa­nia! Napisz, a na pewno dojdziemy do porozu­mienia i zna­jdziemy rozwiązanie korzystne dla obu stron. Warun­ki współpra­cy do uzgod­nienia. Skon­tak­tuj się ze mną za pomocą for­mu­la­rza zna­j­du­jącego się w zakład­ce “kon­takt” lub napisz na adres e‑mail: anna.szuba@outlook.com. Zau­fali mi:

 

 pobrane (1)

 

logo_iuviwygraj-ksiazki-ufundowane-przez-wydawnictwo-sensus-448x336
onepress_b

 

muza-logo-5335858623b6c

 

logo-wydawnictwa

 

logo

 

180874_akurat_200
Zrzut-ekranu-2015-04-13-11.35.4930e3_bf74
femalepl