Recenzje

     W celu znalezienia na blogu danej recen­zji, zachę­cam do posłuże­nia się wyszuki­warką dostęp­ną na blogu. Wystar­czy kliknąć na lupę zna­j­du­jącą się w prawym górnym rogu strony.

 

 

Crashed. W zderze­niu z miłoś­cią” K.Kromberg

Dzi­en­nik przyjaciółek” 

Tease” Aman­da Maciel

Tan­go dla opraw­cy” Daniel Chavarria

Deutsch aktuell” magazyn 

Wiec­zo­ry w Umbrii” — Mar­lena de Blasi

Englich Mat­ters” magazyn

Eng­lish Mat­ters” magazyn

Deutsch aktuell” magazyn

Gdy­by nie ona” Joyce Maynard

Próż­na” Syl­wia Zientek

Alka­liczny styl życia” Bea­ta Sokołowska

Col­lide” — Gail McHugh

Powiedz, że mnie kochasz, mamo!” G. Mączkowska

Dzieci STASI” Ruth Hoffmann

Niepoko­r­na” S.C.Stephens

Królewskie romanse” Leslie Carroll

Dri­ven” K.Brombery

Radz­ka radzi: Tobie dobrze w tym!” Mag­dale­na Kanoniak

Półpełny” Piotr Leśniak

Wiem o Tobie wszys­tko” Claire Kendal

Eng­lish Mat­ters” magazyn

Dorad­ca smaku 2″ Michel Moran

Jak dbać o włosy” Anna Kołomycew

Deustch aktuell” magazyn

Pró­ba uczuć” Tina Reber

Psy­cholo­gia dla bystrza­ków” Adam Cash

Misia Sert — kobi­eta, która odkryła Coco Chanel” Arthur Gold, Robert Fizdale

Ukry­ty ” Cathy Glass

Love, Rosie” Cecelia Ahern

Szczęś­cia też chodzą para­mi” Anna Bialer

Ekono­mia dla bystrza­ków” Peter Anto­nioni i dr Masa­ki Flynn

Wszys­tko o czym marzysz” — Mike Greenberg

Deutsch aktuell” magazyn

Twardziel­ka” Mar­iusz Zielke

Eng­lish mat­ters” magazyn

Czary góral­skie” Urszu­la Jan­ick­iej-Krzy­wdy i Katarzy­na Ceklarz

Zas­tosowanie excela” Woj­ciech Próchnicki

Korea Północ­na” John Sweeney

Okna” Anna Kozak

Tetrameron” J. C. Somoza

Zapom­ni­ane dziecko” Cathy Glass

Zen to done” Leo Babuta

Coach­ing, kreaty­wność, zabawa” Maciej Bennewicz

Mod­l­it­wa o lep­sze dni” Jen­nifer Clement

Mary­nar­ka” Mirosław Tomaszewski

Sekret Web­writin­gu” Joan­na Wrycza-Bekier

Strate­gie geniuszy” Robert B. Dilts

Tro­je” Sarah Lotz

Krót­ka his­to­ria książek zakazanych” Wern­er Fuld

Pięk­na Bes­tia” A. Vazquez Figueroa

Bezmyśl­na” S.C.Stephens

Dorad­ca smaku” M.Moran

Zapach mias­ta po burzy” Olgierd Świerzyński

Olvi­do znaczy zapom­nie­nie” Maria Duenas

Tren­ing kreaty­wnoś­ci” J.Szmidt

Czarna księ­ga per­swazji” Rin­tu Basu

Żar nocy” Sylvia Day

Żona lot­ni­ka” Melanie Benjamin

Prowadze­nie zebrań i prezen­tacji” Klaus Hoffmann

Coach­ing, czyli wspieranie roz­wo­ju pra­cown­ików” Jut­ta Kreyenberg

Razem. Rytu­ały, zale­ty i zasady współpra­cy” Richard Sennett

Niegrzeczne dziew­czyn­ki robią kari­erę” Bar­bara Schneider

Czer­wony Golem” Peter Higgins

Zara­bi­aj tyle, ile jesteś wart” Bri­an Tracy

Specbab­ka, obudź w sobie kobiecą moc!” Klau­dia Pingot

Rozkosze nocy” Sylvia Day

Bądź sobą. Aut­en­ty­czność jest w cenie.” Mike Robbins

Mąż, którego nie znałam” Sylvia Day

” W ser­cu jogi — ćwiczenia dla ciała i ducha” T.K.V.Desikachar

Obudź swo­ją kreaty­wność” Dag­mara Gmitrzak

Świat flo­rysty­ki. Sztu­ka układa­nia i fotografowa­nia kwiatów.” Agniesz­ka Zakrzewska.

Uwol­nij swój język. Jak zacząć kon­wer­sację i zdobyć przy­jaciół. ” Don Gabor

Schud­nij z Kaizen” Jarosław Gibas.

Schud­nij w zgodzie ze swo­ją grupą krwi” Doro­ta Augusty­ni­ak-Made­js­ka, Boże­na Biernot.

Meto­da Joy­ness. Jak zapom­nieć o smutku i cieszyć się życiem.” A. Oran­tows­ka, A.Szczyglewska

Potę­ga mowy ciała” Tonya Reiman.

” 7 dróg do relak­sacji — naucz się jak pokon­ać stres” Mateusz Karbowski.

Mis­trz ciętej riposty” dr Lisa Frank­fort, Patrick Fanning.

Super skuteczne strate­gie opanowa­nia języków obcych — Twój pry­wat­ny Coach” Ewa Zaremba

Joga­sutry Patańdźalego.”

Nawyk wytr­wałoś­ci — jak go wyk­sz­tał­cić metodą małych kroków” Anna Kuraszyńska

Urodz­iłam się dziew­czynką” J. Har­ris, I. Welsh, K.Lette, X.Guo, T.Butcher, M, Phillips, D.Moggach

Pro­roct­wo sióstr” Michelle Zink

Porzuceni” Meg Cabot

W sieci stra­chu” Nic­ci French

Nade­jś­cie chao­su — Dni mroku” (Księ­ga 4) Joce­lynn Drake

Ludzie wia­tru” Viviane Moore

Płoną­ca lam­pa” Aman­da Quick

Smak życia” Nora Roberts

Okalec­zona” Cathy Glass