Książka kucharska i serial Przyjaciele — Tereza Finney

Posted on
Serial Przyjaciele Książka kucharska
Książka serial Przyjaciele

Pamiętacie serial Przyjaciele? W latach 90. niejedna osoba zasiadała wieczorem do kolacji, włączając telewizor i oglądając przygody Rachel, Moniki, Joeya, Chandlera, Phoebe i Rossa. 

Dla osób, które ukończyły 30 lat, powrót do ulu­bionych odcinków to nie tylko miło spęd­zony czas, ale także źródło nos­tal­gii i wspom­nień. Obec­nie ser­i­al nie traci fanów, wręcz prze­ci­wnie, na nowo zysku­je zain­tere­sowanie i coraz więk­szą liczbę widzów. 

Co ma serial Przyjaciele do gotowania?

Dlaczego ser­i­al Przy­ja­ciele stał się inspiracją do opra­cow­a­nia książ­ki kucharskiej? Jeśli oglą­dałeś ser­i­al to wiesz, że jedze­nie było w tym seri­alu ważne, a przede wszys­tkim ze wzglę­du na rolę Moni­ki zatrud­nionej w gas­tronomii. Gotowanie pojaw­iało się cią­gle, Moni­ka orga­ni­zowała cater­ing na ślub eksżony bra­ta, przy­go­towywała kolację na Świę­to Dziękczynienia czy po pros­tu przekąs­ki dla przyjaciół. 

serial Przyjaciele - deska serów

Cholerne brytolskie ciastka czy szynka w glazurze?

Jedze­nie było wyraźnie akcen­towane, bohaterowie zach­wycali się kanap­ka­mi, próbowali zro­bić ciastecz­ka z przepisu nieżyjącej bab­ci, przy­go­towywali popisowe dania o prz­eróżnych, cza­sem nieco dzi­wacznych nazwach. 

W książce kucharskiej dla miłośników seri­alu Przy­ja­ciele, mamy m. in. cholerne bry­tol­skie ciast­ka, spaghet­ti w krop­ki, szynkę w glazurze czy piz­zę z okazji rozs­ta­nia. Mamy też przepisy na drin­ki i napo­je: zabójczy pon­cz Tiki czy ter­apeu­ty­cz­na Margarita. 

serial Przyjaciele - maliny i czekolada

Łatwe i szybkie przygotowanie 

Książ­ka kuchars­ka wyróż­nia się na tle innych, nie tylko ze wzglę­du na pomysłowe nazwy dań. Jest dopra­cow­ana w każdym calu, przepisy są łatwe i szy­bkie w przy­go­towa­niu, cza­sem nawet tak proste, że właś­ci­wie nie potrze­bu­je­my przepisu by je zro­bić np. awaryjne grzan­ki z serem. Są za to bard­zo inspiru­jące! Jeśli nie wiesz co zro­bić na obi­ad czy kolację, bierzesz książkę do ręki i pomysły same przy­chodzą do głowy. 

Książ­ka w więk­szoś­ci zaw­iera przepisy na znane dania, ale przed­staw­ione są w zupełnie nowy sposób. Książ­ka na pewno wprowadzi coś nowego do Two­jej kuch­ni i pomoże Ci przy­go­tować obi­ady czy kolac­je, które po pros­tu są smaczne, proste i wyglą­da­ją zachęcająco. 

Sprawdź również: Bez glutenu bez wyrzeczeń 

Gotuj z Przyjaciółmi

Opisy dań przy­go­towane są z humorem, więc gotowanie na pewno nie będzie nudne! Fani seri­alu Przy­ja­ciele, przy­go­towu­jąc przekąs­ki z tą książką, mogą przy­pom­nieć sobie wiele ciekawych i zabawnych frag­men­tów z seri­alu. Jeśli chcesz zjeść coś pysznego i nie spędz­ić w kuch­ni zbyt dużo cza­su, to książ­ka ide­al­na dla Ciebie. 

Wydawnict­wo: Prószyńs­ki i S‑ka