Żywopłot — Dorit Rabinyan

Posted on

Żywopłot

Obywatele Izraela wynajmują mieszkanie u przyjaciół. Pewnego dnia, do ich drzwi pukają detektywi i chcą przesłuchać Liat — dziewczynę, której rodzice są Żydami. Mają podejrzenia, że może być ona aktywistą Al-kaidy.

Chwilę później, dziew­czy­na wychodzi na spotkanie do Cafe Akwar­i­um, gdzie ma się spotkać ze swoim przy­ja­cielem. Zami­ast niego, na miejs­cu pojaw­ia się chłopak z infor­ma­cją, że Andrew nie będzie mógł przyjść. Hili­mi — bo tak miał na imię chłopak — zna­j­du­je wspól­ny język z Liat. Postanaw­ia zaprosić ją do swo­jego domu i pokazać swo­je prace artysty­czne. Kiedy zna­j­du­ją się pod drzwia­mi mieszka­nia, okazu­je się, że Hili­mi zgu­bił klucze do mieszkania..

 

Początek trudnej miłości

Liat i Hili­mi spędza­ją ze sobą coraz więcej cza­su, rodzi się uczu­cie. Nieste­ty, dla obo­j­ga nie jest to łat­wa sytu­ac­ja, ze względów poli­ty­cznych. Są zmuszeni ukry­wać miłość przed rodz­iną. Tylko sios­tra Liat wie o relacji tych dwo­j­ga. W końcu, nieuchron­nie nad­chodzi moment rozłą­ki. Liat musi wracać do Tel Awi­wu a Hil­mi do wsi Jif­na, na północ od Ramal­lah. Rozłą­ka nie jest dla nich łat­wa, ale oby­d­wo­je wiedzą, że nie mają wyjś­cia — muszą się roze­jść, każde w swo­ją stronę. Czy ich dro­gi jeszcze się połączą? Czy Liat będzie miała okazję spotkać się z Hilimi?

 

Czy drogi Liat i Hilimi się rozejdą?

Żywopłot Dorit Rabinyan nie jest zwykłą his­torią o miłoś­ci. To książ­ka o współczes­nych prob­lemach, niespraw­iedli­woś­ci losu, wielkim uczu­ciu i dąże­niu do szczęś­cia. Liat i Hili­mi są młodzi i spon­tan­iczni, oby­d­wo­je chcą czer­pać z życia jak najwięcej. Znaleźli wspól­ny język i połączyła ich miłość, jed­nak wiele ich dzieli. Liat pochodzi z Izraela a Hili­mi palestyńskim patri­otom, świadomym krzy­wd, które Izrael­czy­cy wyrządzili jego rodakom. Związek Żydów­ki i Ara­ba nie jest dobrze postrze­gany  — czy miłość tych dwo­j­ga na zawsze pozostanie w ukryciu? Czy uda się wznieść uczu­cie pon­ad poli­ty­czne bari­ery? Zachę­cam do przeczytania!

 

 

 

 

 

  • Udostępnij