Nauka niemieckiego z Deutsch Aktuell!

Posted on

  Deutsch Aktuell — mag­a­zyny, które nigdy się nie nudzą Każdy numer zaskaku­je nowoś­ci­a­mi i cieka­wostka­mi. Tem­aty są dobier­ane w taki sposób, żeby zain­tere­sować czytel­ni­ka a równocześnie nie powielać schematów i informacji,

0
  • Udostępnij

Żywopłot — Dorit Rabinyan

Posted on

Oby­wa­tele Izraela wyna­j­mu­ją mieszkanie u przy­jaciół. Pewnego dnia, do ich drzwi puka­ją detek­ty­wi i chcą przesłuchać Liat — dziew­czynę, której rodz­ice są Żyda­mi. Mają pode­jrzenia, że może być ona aktywistą

6
  • Udostępnij