Ogłaszam wyniki konkursu!

Posted on

        Książ­ka “Nawyk wytr­wałoś­ci” Anny Kruszyńskiej trafia do Patrycji Kar­bowskiej. Grat­u­lu­ję!             Zwyciężczynię proszę o podanie adresu do wysyłki. 

1
  • Udostępnij