Lee-Child-Zgodnie-z-planem

Zgodnie z planem — Lee Child

Posted on

Wszys­tko może być początkiem więk­szej his­torii. W każdej chwili możesz spotkać kogoś, kto potrze­bu­je pomo­cy. W każdej chwili możesz spotkać kogoś, kto pomoże Tobie.  Reach­er, bohater książ­ki “Zgod­nie z planem”,

0
  • Udostępnij
gra w języku angielskim

Gry karciane do nauki języków obcych

Posted on

Każdy ma swo­ją metodę nau­ki języ­ka ang­iel­skiego, która najlepiej się u niego sprawdza. Efek­ty­wnym sposobem na przyswa­janie nowych słówek i zapamię­ty­wanie kwestii gra­maty­cznych, może być również łącze­nie różnych metod nau­ki! Chodzisz

0
  • Udostępnij