Sarah Lotz - Dzień Czwarty

Dzień Czwarty — Sarah Lotz

Posted on

Za marzenia się nie płaci. Mogą się spełnić, ale pamię­taj… uważaj o czym marzysz, bo cud­owny sen może zamienić się w kosz­mar. Rejs wycieczkowym statkiem? Marze­nie! Nigdy jed­nak nie przewidzisz,

0
  • Udostępnij

Nauka niemieckiego z Deutsch Aktuell!

Posted on

  Deutsch Aktuell — mag­a­zyny, które nigdy się nie nudzą Każdy numer zaskaku­je nowoś­ci­a­mi i cieka­wostka­mi. Tem­aty są dobier­ane w taki sposób, żeby zain­tere­sować czytel­ni­ka a równocześnie nie powielać schematów i informacji,

0
  • Udostępnij