gra w języku angielskim

Gry karciane do nauki języków obcych

Posted on

Każdy ma swo­ją metodę nau­ki języ­ka ang­iel­skiego, która najlepiej się u niego sprawdza. Efek­ty­wnym sposobem na przyswa­janie nowych słówek i zapamię­ty­wanie kwestii gra­maty­cznych, może być również łącze­nie różnych metod nau­ki! Chodzisz

0
  • Udostępnij
Sarah Lotz - Dzień Czwarty

Dzień Czwarty — Sarah Lotz

Posted on

Za marzenia się nie płaci. Mogą się spełnić, ale pamię­taj… uważaj o czym marzysz, bo cud­owny sen może zamienić się w kosz­mar. Rejs wycieczkowym statkiem? Marze­nie! Nigdy jed­nak nie przewidzisz,

0
  • Udostępnij