Córeczka tatusia — Cathy Glass

Posted on

  Sied­mi­o­let­nia Beth, trafia do rodziny zastępczej. Ojciec, który samot­nie ją wychowywał, nie może się nią zająć, ponieważ zna­j­du­je się w szpi­talu, chory na depresję. Dziew­czyn­ka z niecier­pli­woś­cią czeka, aż jej

4
  • Udostępnij