Tylko Ty — Federico Moccia

Posted on

       Tylko Ty Fed­eri­co Moc­cia, to ory­gi­nal­na i roman­ty­cz­na powieść, pisana w pier­wszej oso­bie. Bohater Nic­co zda­je sobie sprawę z tego, że Ania, turys­t­ka z którą miło spędził

0
  • Udostępnij

Tease — Amanda Maciel

Posted on

     Tease to powieść, która sku­pia się na aktu­al­nym prob­lemie, jakim jest prze­moc w szkole. Aman­da Maciel, autor­ka książ­ki, pod­czas pisa­nia inspirowała się prawdzi­wy­mi wydarzeni­a­mi.      Główną bohaterką

0
  • Udostępnij