Serce w kawałkach — Kathrin Lange

Posted on
serce w kawałkach

Serce w kawałkach

 

     Książ­ka Serce w kawałkach Kathrin Lange, to kon­tynu­ac­ja opowieś­ci o dwójce młodych ludzi, którzy muszą zma­gać się z przeszłoś­cią i niewy­jaśniony­mi sprawa­mi. Juli i David zamieszkali w Bostonie, z dala od wyspy Martha’s Vine­yard, by zapom­nieć o wydarzeni­ach, który miały miejsce zeszłej zimy. Wtedy to Char­lie, narzec­zona Davi­da spadła z kli­fu, a on sam nie może sobie przy­pom­nieć, jak to się stało. Jedyne jego wspom­nie­nie, to odgłos broni pal­nej a chłopak obaw­ia się naj­gorszego.. że to on ją zabił.

     Juli dziel­nie wspiera Davi­da, cho­ci­aż sama ma momen­ty zawa­ha­nia i obaw. Dziew­czy­na bard­zo chci­ała­by, żeby to wszys­tko się skończyło, by ułożyli sobie życie i nie musieli zma­gać się z demon­a­mi przeszłoś­ci, nieste­ty to nie jest łatwe. Młodzi ludzie muszą wró­cić na wyspę a David wie, że do puki nie przy­pom­ni sobie wydarzeń z tamtej chwili, nie będzie mógł spać spoko­jnie. W tam­to miejsce chce pojechać sam, nie zamierza zabier­ać ze sobą Juli, ale ta się upiera, bo boi się, że jego wyprawa nie skończy się dobrze.

     Na wyspie nie jest jej łat­wo, David ma wacha­nia nas­tro­ju, najpierw odtrą­ca Juli, by za chwile powiedzieć jej, jaka jest dla niego waż­na. Dziew­czy­na cier­pli­wie to znosi, jed­nak nie podo­ba jej się fakt, że Lizz, która rown­ież prze­by­wa na wyspie, nie odstępu­je na krok Davi­da i nie kry­je się z tym, że chłopak jej się podo­ba. Tym­cza­sem bohater­ka zaczy­na mieć omamy, zaczy­na czuć się w domu dzi­wnie, budzi się w niej stra­ch i cią­gle widzi kobi­etę w czer­wonej sukience, a kiedy za nią bieg­nie, ta zni­ka. Jak zakończy się his­to­ria Juli i Davi­da? Zachę­cam do przeczy­ta­nia serii Serce w kawałkach, która zaskaku­je i intrygu­je, nie pozwala­ją oder­wać się od kole­jnych stron.

 

http://muza.com.pl/