Bez glutenu bez wyrzeczeń — Weronika Madejska

Posted on

bez glutenu bez wyrzeczeń

     Dieta bezg­lutenowa jest częs­to stosowana przez oso­by z celi­ak­ią i inny­mi choroba­mi układu pokar­mowego i równocześnie, częs­to bywa udręką, kojarzy się z nijakim, mdłym jedze­niem i ciągłym zas­tanaw­ian­iem się w jaki sposób uroz­maicić codzi­en­ny jadłospis. Niek­tórzy nie ekspery­men­tu­ją z przepisa­mi, bo nie mają odpowied­niej wiedzy na tem­at diety bezg­lutenowej i nie wiedzą w jaki sposób moż­na zastąpić poszczególne skład­ni­ki. Takim osobom spieszy z pomocą Weroni­ka Made­js­ka, autor­ka książ­ki Bez glutenu bez wyrzeczeń, która udziela wartoś­ciowych wskazówek i infor­ma­cji na ten tem­at. Pokazu­je, że oso­by, które są na diecie bezg­lutenowej, także mogą cieszyć się dobrym jedze­niem i czer­pać przy­jem­ność z jego przygotowywania.

      Jak odnaleźć się w sklepie, gdzie na półkach skle­powych, praw­ie wszys­tkie pro­duk­ty zaw­ier­a­ją gluten? W jaki sposób odkry­wać nowe sma­ki, próbować, ekspery­men­tować w gotowa­niu, będąc na diecie? Tego wszys­tkiego dowiedzie się z książ­ki Bez glutenu bez wyrzeczeń Weroni­ki Madejskiej.

bez glutenu bez wyrzeczeń

     Się­ga­jąc po książkę, moją uwagę przy­ciągnęły kolorowe ilus­trac­je z różnorod­ny­mi potrawa­mi, przekąska­mi czy słod­koś­ci­a­mi. Tytuł mnie zadzi­wił, bo sama niejed­nokrot­nie starałam się się­gać po pro­duk­ty nieza­w­ier­a­jące glutenu, nieste­ty nie kojarzyły mi się one dobrze. Miałam trud­noś­ci z przy­go­towaniem śni­ada­nia czy obiadu, wyłącznie z pro­duk­tów bezg­lutenowych, a jak już się udało, nie były one wyjątkowo smaczne i nie wyglą­dały zbyt apetycznie.

bez glutenu bez wyrzeczeń

     Zaczęłam przeglą­dać przepisy, okaza­ło się, że są łatwe i szy­bkie w przy­go­towa­niu. Niek­tóre z nich pojaw­iły się w moim jadłospisie na stałe, wiele z nich powędrowało do koleżanek, które koniecznie chci­ały wypróbować. Przed­staw­iam Wam spis treś­ci, który zna­jdziecie  początku książki:

 

Spis treś­ci Bez glutenu bez wyrzeczeń

Maile od Czytel­ników (7)
Moja his­to­ria (10)
Not­ka kuchars­ka (14)
Chleb (16)
Zak­was owsiany (18)
Chleb na zak­wasie (20)
Chleb ziołowy z sus­zony­mi pomi­do­ra­mi (22)
Chleb cebu­lowy z sus­zoną śli­wką (24)
Chleb wiejs­ki z cebulą i czosnkiem (26)
Chleb na drożdżach (z maszyny) (28)
Roga­li­ki (30)
Proste cias­to drożdżowe z krus­zonką (32)
Chał­ka (34)
Śni­ada­nia (36)
Kok­ta­jl z pietrusz­ki (40)
Zielony kok­ta­jl z pomarańczą (40)
Ener­getyzu­ją­cy kok­ta­jl z imbirem (42)
Gęste smooth­ie z man­go (43)
Kok­ta­jl jeżynowy (44)
Kok­ta­jl mali­nowy (44)
Owsian­ka (46)
Gra­nola (48)
Pas­ta z białej fasoli (50)
Gua­camole (52)
Hum­mus (54)
Pas­ta z sus­zoną śli­wką (56)
Kanap­kowy serek z tofu (58)
Słod­ka sałat­ka z awoka­do (60)
Naleśni­ki (62)
Pan­cakes (64)
Gofry (66)
Sałat­ka z fetą i granatem (68)
Spring rolls (70)
Obi­ady (72)
Bulion (74)
Zupa z soczewicy (76)
Pikant­na zupa z czer­woną fasolą (78)
Zupa z piec­zonych warzyw z soczewicą (80)
Krup­nik z kaszy jaglanej (82)
Gulasz z ciecierzy­cy (84)
Makaron ryżowy z warzy­wa­mi (86)
Piero­gi ruskie (88)
Spaghet­ti Napoli (90)
Klus­ki w cebu­li dus­zonej z jabłka­mi podane z surówką z czer­wonej kapusty (92)
Faso­la w czer­wonym winie (94)
Kolac­je (96)
Bruschet­ta (98)
Pasztet ze śli­wką (100)
Naleśni­ki ze szpinakiem (102)
Minikotle­ci­ki z kaszy jaglanej (104)
Lasagne z bakłażanem (106)
Spaghet­ti Aglio Olio (108)
Wege­burgery z ciecierzy­cy (110)
Kanap­ka z gril­lowanym tofu (112)
Piz­za (114)
Risot­to z marchewką i groszkiem (116)
Wrapy (118)
Jaj­ka w pomi­do­rach i szpinaku (120)
Ziem­ni­a­ki piec­zone z roz­marynem (122)
Słod­kie (124)
Szar­lot­ka (126)
Cias­to herba­ciane (128)
Brown­ie (130)
Chle­bek bananowy (132)
Cias­to czeko­lad­owe na jogur­cie (134)
Cias­to marchewkowe (136)
Rola­da z bitą śmi­etaną i owoca­mi (138)
Cias­to jogur­towe z owoca­mi (140)
Cias­to czeko­lad­owe (142)
Sernik z białą czeko­ladą i mali­na­mi (144)
Ciastecz­ka z czeko­ladą (146)
Ciastecz­ka owsiane (148)
Mus czeko­lad­owy (150)
Muffiny z krus­zonką (152)
Nerkown­ik (154)
Krucha tar­ta z budyniem i mali­na­mi (156)
Krem pomarańc­zowy (158)
Raf­fael­lo (160)
Torty (162)
Biszkopt — przepis pod­sta­wowy (164)
Tort czeko­lad­owy z wiś­ni­a­mi (166)
Tort czeko­lad­owo-kawowy (168)
Tort orze­chowo-kawowy (170)
Tor­cik z masą z dak­tyli (172)
Tort bez cukru (174)
Tor­cik tiramisu (176)
Tort moc­ca (178)
Pavlo­va z owoca­mi (180)

Podz­iękowa­nia od Czytel­ników (183)
Dzięku­ję (189)

bez glutenu bez wyrzeczeń

     Powyżej, zna­j­du­je się jeden z przepisów, według którego częs­to przyrządzam dla siebie śni­adanie. Niejed­nokrot­nie robiłam sobie owsiankę, nawet kiedy jeszcze nie byłam w posi­ada­niu tej książ­ki, ale nigdy wcześniej nie dodawałam do niej mio­du i nie przy­go­towałam jej na mleku ryżowym.

bez glutenu bez wyrzeczeń

     Zdję­cia w książce są bard­zo dobrej jakoś­ci, staran­nie przy­go­towane. Przy­cią­ga­ją wzrok i niesamowicie kuszą, żeby sięgnąć po skład­ni­ki i przyrządz­ić coś dobrego dla siebie.

bez glutenu bez wyrzeczeń

     Powyżej zamieś­ciłam dla Was skład­ni­ki kole­jnego przepisu z książ­ki. Jak widzi­cie, pro­duk­ty nie są trudno­dostęp­ne, moż­na je dostać w każdym sklepie spożywczym.

bez glutenu bez wyrzeczeń

      A ter­az kole­j­na część przepisu, czyli sposób przy­go­towa­nia. Jak widać na powyższym zdję­ciu, kole­jne kro­ki są jas­no opisane i nie są skom­p­likowane. To danie, które mogła­by przyrządz­ić nawet oso­ba, która na codzień nie ma sty­cznoś­ci z kuch­nią i gotowaniem, a to tylko jeden z wielu przepisów, które zna­jdziecie w książce Bez glutenu bez wyrzeczeń.

bez glutenu bez wyrzeczeń

     Ter­az coś na słod­ko. Na pewno miło było­by Wam wziąć do pra­cy kil­ka ciasteczek domowej robo­ty. Na pewno jest to wygod­niejsze, niż chodze­nie po sklepach i długie poszuki­wa­nia ciasteczek bez glutenu a dodatkowo mamy satys­fakcję, że przy­go­towal­iśmy je sami.

bez glutenu bez wyrzeczeń

     Naprawdę, było mi trud­no zade­cy­dować, które przepisy i zdję­cia Wam pokazać. Wszys­tkie są ory­gi­nalne, pomysłowe a potrawy wyglą­da­ją zachę­ca­ją­co i świet­nie smakują.

bez glutenu bez wyrzeczeń

     Dla przykładu pokażę Wam jeszcze sałatkę z fetą i granatem. Nie sposób się oprzeć, kiedy taka pojawi się na Waszym stole, chy­ba przyz­na­cie mi rację.

bez glutenu bez wyrzeczeń

     Weroni­ka Made­js­ka posi­a­da ogrom­ną wiedzę na tem­at glutenu i diety bezg­lutenowej, zaskaku­je pomysła­mi, poma­ga innym zmienić nastaw­ie­nie na pozy­ty­wne i odzyskać radość z przy­go­towywa­nia i jedzenia posiłków bez zawartoś­ci glutenu. Pole­cam tę książkę nie tylko wszys­tkim, którzy cier­pią na celi­ak­ię i inne choro­by układu pokar­mowego, ale i tym, którzy chcieli­by zdrowo się odży­wiać i popraw­ić swo­je samopoczucie.

http://sensus.pl