” W sieci strachu” Nicci French

Posted on

     Nic­ci French — pod tym pseudon­imem kry­je się Nic­ci Ger­ar­da i Sean French, para dzi­en­nikarzy, która pisze thrillery psy­cho­log­iczne. To autorzy m.in powieś­ci “Bez­pieczny dom”, “Fatal­na namięt­ność” czy “Kraina życia”.

0
  • Udostępnij

Porzuceni” Meg Cabot

Posted on

     Porzuceni Meg Cabot  Wydawnict­wo: Amber  Wymi­ary: 205 x 130 x 25  Wydanie: 1 Oprawa: Mięk­ka ze skrzy­dełka­mi  Ilość stron: 328  Rok wyda­nia: 2011        Meg Cabot to autor­ka wielu

2
  • Udostępnij

Urodziłam się dziewczynką”

Posted on

      “Urodz­iłam się dziew­czynką” to oparte na fak­tach dzieło, którego autora­mi są: J. Har­ris, I. Welsh, K.Lette, X.Guo, T.Butcher, M, Phillips, D.Moggach (wydawnict­wo Świat Książ­ki ).      W kra­jach rozwinię­tych wiele

4
  • Udostępnij

Książka czy film?

Posted on

    Czy ekraniza­c­ja znanej powieś­ci może zastąpić książkę? Opinie są różne. Obec­nie łatwiej i wygod­niej jest usiąść przed telewiz­orem i w wielkim skró­cie poz­nawać losy bohaterów. Kiedy żyje­my w

0
  • Udostępnij