#To o nas — Piotr C

Posted on

Kobi­eta i mężczyz­na. Oby­d­wo­je mają po 30 lat i mieszka­ją na tym samym osied­lu. Jak żyją we współczes­nym świecie? Co robią na codzień? Czy są szczęśli­wi? O książce Pio­tra C.

0
  • Udostępnij
Lekarstwo na żal - Ewa Zdunek

Lekarstwo na żal — Ewa Zdunek

Posted on

Mar­ta naresz­cie zaz­nała chwili spoko­ju. Po tym jak jej mąż ją oszukał i został zamknię­ty w więzie­niu, w końcu zaczy­na układać sobie życie. Mimo, że jej mat­ka jest apodyk­ty­cz­na i toksy­cz­na, zaczy­na się

2
  • Udostępnij
Doskonała - Cecelia Ahern

Doskonała — Cecelia Ahern

Posted on

  Czym tak naprawdę doskon­ałość? Czy oso­by pięt­nu­ją­cy innych, budzące prz­er­aże­nie i wprowadza­jące niepokój, mogą wal­czyć o to, żeby społeczeńst­wo było bez skazy? A może sami powin­ni napięt­nować siebie? Książka

0
  • Udostępnij
Czerwona Szpilka Buty na stole

Buty na stole — Izabela Jagosz

Posted on

Życie bywa przewrotne. Im bardziej chce­my mieć wszys­tko pod kon­trolą, tym częś­ciej los pła­ta nam figle! Czy warto pod­dać się obezwład­ni­a­jącej sile zmi­any? O tym przekonu­je się Iga, bohater­ka książki

0
  • Udostępnij