HEX

HEX — Thomas Olde Heuvelt

Posted on

Miasteczko Black Rock, odd­alone od Man­hat­tanu o około 2 godziny, wyda­je się być rajem na zie­mi. Wielu okolicznych mieszkańców i turys­tów chci­ało­by się tam przeprowadz­ić i zacząć nowe życie w

0
  • Udostępnij
Dom stu szeptów - Graham Masterton

Dom stu szeptów — Graham Masterton

Posted on

Po śmier­ci właś­ci­ciela ogrom­nej rezy­dencji w All­hal­lows Hall do posi­adłoś­ci przy­jeżdża­ją jego dorosłe, skłó­cone dzieci oraz bliskie im oso­by. Trój­ka rodzeńst­wa z niecier­pli­woś­cią wyczeku­je, żeby poz­nać ostat­nią wolę zmarłego. Czy

0
  • Udostępnij