książka skin care

Skin Care — Caroline Hirons

Posted on

Car­o­line Hirons wychowywała się wśród kobi­et związanych z branżą beau­ty, dzię­ki czemu od najmłod­szych lat obser­wowała w jaki sposób jej mama czy bab­cia dba­ją o swo­ją cerę, widzi­ała jakich kosmetyków

0
  • Udostępnij
Lisa-Gardner-W-ukryciu

W ukryciu — Lisa Gardner

Posted on

Ciągła uciecz­ka, zmi­any tożsamoś­ci, ukry­wanie się. Ta dziew­czy­na nie zna innego życia. Cią­gle się przemieszcza. Kiedy mama paku­je 5 wal­izek, zawsze tych samych, wiado­mo tylko jed­no. Czas na przeprowadzkę.  Tymczasem

0
  • Udostępnij