Książka Samotna_Lisa Gardner

Sąsiad — Lisa Gardner

Posted on

Z pozoru zwycza­j­na rodz­i­na, pracu­ją­cy mąż i żona, którzy wspól­nie wychowu­ją dziecko. Ona – szanowana nauczy­ciel­ka, on — dzi­en­nikarz w rozpoz­nawanej redakcji. Nie spraw­ia­ją niko­mu kłopotów, nie rzu­ca­ją się w

0
  • Udostępnij
książka skin care

Skin Care — Caroline Hirons

Posted on

Car­o­line Hirons wychowywała się wśród kobi­et związanych z branżą beau­ty, dzię­ki czemu od najmłod­szych lat obser­wowała w jaki sposób jej mama czy bab­cia dba­ją o swo­ją cerę, widzi­ała jakich kosmetyków

0
  • Udostępnij