okładka_książka-Studentka-Tess-Gerritsen

Studentka — Tess Gerritsen

Posted on

Mło­da dziew­czy­na spa­da z balkonu aparta­men­tow­ca. Wszys­tko wskazu­je na to, że w zdarze­nie nie były zaan­gażowane oso­by trze­cie. Frankie Loomis, detek­tyw bostońskiej policji, nie wierzy jed­nak, że było to samobójstwo. 

0
  • Udostępnij
Harlan-Coben-Bez-pożegnania

Bez pożegnania — Harlan Coben

Posted on

Może wciąż żyje i jest w niebez­pieczeńst­wie? Pewnie gdzieś się ukry­wa. A jeśli wcale tego nie zro­bił? Will musi odnaleźć bra­ta i poz­nać prawdę, jaka by ona nie była.  Ken Klein

0
  • Udostępnij

Samotna — Lisa Gardner

Posted on

Stoisz przed ostate­cznym wyborem i musisz pod­jąć decyzję. To od Ciebie zależy kto zginie. Możesz ocal­ić jed­nego człowieka albo drugiego. Bob­by Dodge zosta­je wezwany na miejsce, w którym dochodzi do

0
  • Udostępnij