Nasza wspólna historia — ćwiczymy kreatywność!

Posted on

     Pamięta­cie post zaty­tułowany ćwiczymy kreaty­wność? Próbowal­iśmy wspól­nie dopisu­jąc kole­jne zda­nia, ułożyć ciekawą his­torię. Oto wynik Waszych trudów,pozbier­ałam w całość frag­men­ty naszego opowiada­nia:  Zmierzchało. Wichu­ra tar­gała gałęzi­a­mi drzew i

9
  • Udostępnij