Alkaliczny styl życia — Beata Sokołowska

Posted on

Bez-tytułu1121-512x496211112

     Cieszę się, że książ­ka Alka­liczny styl życia Beaty Sokołowskiej, trafiła w moje ręce. Jej przeczy­tanie zmo­ty­wowało mnie do zmi­any nawyków żywieniowych i postanow­iłam zwracać więk­szą uwagę na to co jem. Dlaczego po nią sięgnęłam? Zain­tere­sował mnie tytuł i zaczęłam się zas­tanaw­iać, czym właś­ci­wie jest jest Alka­liczny styl życia i czemu służy. Bea­ta Sokołows­ka dała mi wycz­er­pu­jącą odpowiedź na to pytanie. Na początku zamieś­ciła krótkie wprowadze­nie i zarys swo­jej his­torii, gdzie opowia­da o włas­nych nawykach żywieniowych i o tym, jak wiele w swoim życiu uzyskała dzię­ki zmi­anom. Autor­ka twierdzi, że na zmi­any nigdy nie jest za późno a mogą one całkowicie odmienić nasze życie.

     Dlaczego Alka­liczny styl życia? Nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego, że stres, złe odży­wian­ie, niedobór snu czy przepra­cow­anie, może tak bard­zo wpłynąć na równowagę orga­niz­mu a co za tym idzie, samopoczu­cie. Z książ­ki dowiadu­je­my się jakie są objawy takiego braku równowa­gi i co zro­bić, żeby tą równowagę odzyskać. Dzię­ki Bea­cie Sokołowskiej dowiedzi­ałam się, jak ogrom­ny wpływ ma na nas styl życia. Zmieni­a­jąc swo­je przyzwycza­je­nia może­my oczyś­cić orga­nizm z toksyn, zapo­biec kłopo­tom z traw­ie­niem a także nad­wadze. Alka­liczny styl życia sprawi, że będziemy czuć się wypoczę­ci i pełni sił. To nie są tylko obiet­nice bez pokrycia, w książce Beaty Sokołowskiej zna­j­du­ją się listy osób, które dokon­ały zmi­an w kierunku zdrowego odży­wia­nia i zmieniły swój styl życia na alka­liczny. Piszą o rezul­tat­ach, schorzeni­ach, które wyleczyli, bólach, które ustały, samopoczu­ciu, które znacznie się poprawiło.

     Podo­ba mi się to, że w książce opisany jest wpływ poszczegól­nych warzyw, owoców i ziół, na nasz orga­nizm a na końcu podane są przykład­owe przepisy na smaczne, zdrowe dania. Autor­ka dołączyła do książ­ki listę zdrowych zakupów, taki mały pomoc­nik, która poma­ga nam wybrać odpowied­nie pro­duk­ty do przy­go­towywa­nia zdrowych posiłków. Alka­liczny styl życia, to książ­ka, do której na pewno będę wracać, pole­cam wszys­tkim, którzy chcieli by dokon­ać zmi­an w swoim życiu i cieszyć się zdrowiem i dobrym samopoczu­ciem każdego dnia.

 

http://muza.com.pl/