„Zastosowanie Excela..” Wojciech Próchnicki

Posted on
"Zastosowanie Excela.." Wojciech Próchnicki
     „Zastosowanie Excela w pracy analityka finansowego, specjalisty ds. controllingu i analityka sprzedaży” Wojciech Próchnicki – to książka podzielona na 15 rozdziałów, w których każdy rozpisany jest na poszczególne podrozdziały z dokładną analizą przykładów wykorzystania Excela. Każdy z rozdziałów zawiera zdefiniowanie celu,szczegółowy opis problemu oraz konkretne narzędzia, pomocne w określonym przypadku.

 

     W pierwszym rozdziale autor porusza zagadnienie budżetu firmy handlowej, a dokładniej ustalenia warunków bonusów dla klientów. Zamieszcza dokładny opis tematu, modelu sprzedaży i wyników budżetu. Jako narzędzia analizy symulacji przedstawia tabelę danych. Kolejne rozdziały poruszają tematy miesięcznych premii dla sprzedawców, stosowania tabel przestawnych do analizy dużych zbiorów danych sprzedażowych. Wojciech Próchnicki przedstawia nam tygodniowy raport marży brutto na topowych produktach na podstawie tabel oraz w prezentacji graficznej. W kolejnych rozdziałach książki czytamy na temat konsolidacji tygodniowych forecastów sprzedaży, wiekowania należności i zobowiązań czy litów windykacyjnych. Uczymy się analizy i prognozowania sprzedaży sezonowej, porządkowania wpływów i wydatków, zajmujemy się macierzą kosztów transportu oraz graficzną prezentacją sprzedaży i składowych wyniku brutto na sprzedaży. Dwa ostatnie rozdziały dotyczą modelu wyznaczania procentu upustu przy zachowanym poziomie procentu marży zamówienia i tworzenia własnych funkcji Excela.

 

"Zastosowanie Excela.." Wojciech Próchnicki

 

     Już po analizie spisu treści widzimy, że książka zawiera wiele cennych informacji, dzięki którym praca analityka finansowego czy też analityka sprzedaży staje się łatwiejsza. „Zastosowanie Excela..” zawiera metody pracy z Excelem, które nie tylko ułatwią wykonywanie zadań, ale także skrócą czas na ich wykonanie. Książka zawiera specjalistyczną wiedzę, jednak jest ona przekazywana jasno, tłumaczona na wielu przykładach. Autor książki zrozumiale przedstawia nam zalety korzystania z Excela i podpowiada nam jakich narzędzi używać, żeby praca przebiegała sprawniej. Wojciech Próchnicki zamieścił w swojej książce wiele tabel oraz przykładów przedstawionych w sposób obrazowy i bardzo szczegółowy, żeby czytelnik wiedział dlaczego zastosowano daną metodę, w jaki sposób ma to ułatwić pracę i co można zyskać dzięki takiemu rozwiązaniu.

 

"Zastosowanie Excela.." Wojciech Próchnicki

 

     Przedstawiłam kilka zdjęć z książki, na których można zobaczyć przykładowe tabele, zamieszczone w książce przez autora.

 

     Jak widać na zdjęciach, Wojciech Prószyński na poszczególnych rysunkach szczegółowa przedstawia kolejne kroki działania. Książka pewnie nie okaże się interesująca dla osób, które na co dzień nie mają do czynienia z Excelem. Będzie natomiast przydatna dla analityków finansowych, specjalistów ds. controllingu, analityków sprzedaży i innych, którzy często w swojej pracy korzystają z Excela i chcieliby usprawnić swoją pracę z tym programem.

 

"Zastosowanie Excela.." Wojciech Próchnicki

http://onepress.pl/