Wygraj “Nawyk wytrwałości” A.Kruszyńskiej!

Posted on
WY
     
     Chcesz wyro­bić w sobie nawy­ki? Nauczyć się reg­u­larności i stać się bardziej wytr­wałym w tym, co sobie zaplanu­jesz? Chcesz real­i­zować marzenia i osią­gać wyz­nac­zone sobie cele? Jeśli odpowiedzi­ałeś TAK na przy­na­jm­niej jed­no z tych pytań, ta książ­ka jest właśnie dla Ciebie! Żeby wziąć udzi­ał w konkur­sie, wystar­czy zostaw­ić pod tym postem komen­tarz według wzoru:

 

obserwuję/lubię jako: 

udostęp­nie­nie informacji: 

adres e‑mail:

 

     For­ma obser­wowa­nia i udostęp­ni­a­nia dowol­na (np. face­book, google+). Na zgłoszenia czekam do 30.09.14 r., ze zwycięzcą skon­tak­tuję się drogą e‑mailową. Powodzenia!

  • Udostępnij