Wygraj „Nawyk wytrwałości” A.Kruszyńskiej!

Posted on
WY
     
     Chcesz wyro­bić w sobie nawyki? Nauczyć się reg­u­larności i stać się bardziej wytr­wałym w tym, co sobie zaplanu­jesz? Chcesz real­i­zować marzenia i osią­gać wyz­nac­zone sobie cele? Jeśli odpowiedzi­ałeś TAK na przy­na­jm­niej jedno z tych pytań, ta książka jest właśnie dla Ciebie! Żeby wziąć udział w konkur­sie, wystar­czy zostawić pod tym postem komen­tarz według wzoru:

 

obserwuję/lubię jako: 

udostęp­nie­nie informacji: 

adres e-mail:

 

     Forma obser­wowa­nia i udostęp­ni­a­nia dowolna (np. face­book, google+). Na zgłoszenia czekam do 30.09.14 r., ze zwycięzcą skon­tak­tuję się drogą e-mailową. Powodzenia!

  • Udostępnij