Misery — Stephen King

Posted on

  Czy książ­ka, której akc­ja toczy się jedynie w domu a dokład­niej w jed­nym, niewielkim poko­ju, może okazać się niesamowi­ta i trzy­ma­ją­ca w napię­ciu? Okazu­je się, że tak — Stephen King udowodnił

3
  • Udostępnij