Przeszłosć - Tessa Hadley - recenzje książek

Przeszłość — Tessa Hadley

Posted on

Czwór­ka rodzeńst­wa wyjeżdża na wieś — to ma być ich ostat­ni pobyt w tym miejs­cu, w kli­maty­cznym domku, który został odziedz­ic­zony po dzi­ad­kach. To ma być rodzinne spotkanie, bez przyjaciół

0
  • Udostępnij