Czas na miłość — Ilona Gołębiowska

Posted on
czas na miłość - Ilona Gołębiowska - okładka

Czym tak naprawdę jest miłość? Czy młodzieńcze zauroczenie może przerodzić się w głębokie uczucie? Czy można odbudować relację po latach a zraniona osoba ma jeszcze szansę na to, żeby się zakochać?

Miłość niejed­no ma imię. Może nam się przy­trafić, nieza­leżnie od tego w jakim jesteśmy wieku. Na to nigdy nie jest za późno… Właśnie o tym przekonu­je nas autor­ka Ilona Gołębiows­ka w książce Czas na miłość.

Książ­ka zabiera nas w mag­iczny, świąteczny, a nawet bajkowy kli­mat. Poz­na­je­my trzy kobi­ety, w różnym wieku. Bard­zo się od siebie różnią, jed­nak jest coś, co je łączy: nieustę­pli­wość. Delikat­ność ukry­ta pod płaszczem siły i niezłom­noś­ci — każ­da z nas ma w sobie ukry­tą moc, która ujaw­nia się wtedy, kiedy tego potrze­bu­je lub wtedy, kiedy potrze­bu­ją tego bliskie nam osoby. 

Parę słów o bohaterkach…

Wan­da, kobi­eta, która nigdy nie pogodz­iła się z przeszłoś­cią. Kiedyś bard­zo moc­no kochała pewnego mężczyznę, nieste­ty był to dla niej zakazany owoc. Na skutek splo­tu pewnych wydarzeń, ich relac­je nie potoczyły się tak, jak­by to sobie wymarzyła. Pozostało tylko zdję­cie w kufer­ku i ciche łzy tęs­kno­ty. Czy po lat­ach uda się odnaleźć ukochanego?

Mar­ta, swo­je prawdzi­we emoc­je ukry­wa głęboko pod maską pewnej siebie sze­fowej, która sku­pia się na prowadze­niu rodzin­nego biz­ne­su. Po tym, jak została skrzy­wd­zona przez ojca swo­jego dziec­ka, nie ufa już żad­ne­mu mężczyźnie. Czy pojawi się ktoś, kto na nowo zawró­ci w głowie Marcie?

Pola, nie wierzy w miłość. Wokół siebie widzi mnóst­wo nieszczęśli­wych par. Nie ufa mężczyzną, bawi się nimi. Czy w końcu trafi ją strza­ła amora?

Czas na miłość — książka idealna na świąteczny czas 

Czas na miłość to książ­ka ide­al­na na świąteczny czas, peł­na humoru, ciepła, rados­na, peł­na uczuć, przynoszą­ca nadzieję na to, że każdy prędzej czy później zna­jdzie swo­ją miłość. Autor­ka przy­pom­i­na nam, że życie przynosi nam wiele niespodzianek, ale nawet jak wszys­tko się syp­ie, mamy wokół nas bliskie oso­by, do których zawsze może­my się zwrócić.

Świę­ta to mag­iczny czas, wtedy cuda się zdarza­ją — może­my nawet otrzy­mać pomoc­ną dłoń i wspar­cie od osób, których nie znamy lub od takich, których nigdy nie pode­jrze­wal­iśmy o dobroć. Magia Świąt spraw­ia, że ludzie się zmieni­a­ją, marzenia sta­ją się rzeczy­wis­toś­cią. Sprawmy, żeby ta magia trwała cały rok! To ide­al­na książ­ka na prezent, żeby przekazać innym odrobinę ciepła i uśmiechu. 

Książkę przeczy­tałam dzię­ki wydawnictwu Muza oraz busi­nes­sand­cul­ture.

Książ­ka Cię zain­tere­sowała? Sprawdź także:

  1. STUDENTKATESS GERRITSEN
  2. BEZ POŻEGNANIAHARLAN COBEN
  • Udostępnij