Podarunek — Cecelia Ahern

Posted on

  Książ­ki Cecelii Ahern cią­gle zaskaku­ją Kiedy widzę, że w księ­gar­ni­ach pojaw­ia­ją się kole­jne dzieła Cecelie Ahern, nie mogę prze­jść obok nich obo­jęt­nie. Czy­tałam już m.in. Miłość i kłamst­wa, Pamięt­nik z

4
  • Udostępnij

Córeczka tatusia — Cathy Glass

Posted on

  Sied­mi­o­let­nia Beth, trafia do rodziny zastępczej. Ojciec, który samot­nie ją wychowywał, nie może się nią zająć, ponieważ zna­j­du­je się w szpi­talu, chory na depresję. Dziew­czyn­ka z niecier­pli­woś­cią czeka, aż jej

4
  • Udostępnij