Collide — Gail McHugh

Posted on

     Mat­ka Emi­ly umiera. Dziew­czy­na przeprowadza się do Nowego Jorku,wraz ze swoim chłopakiem Dil­lonem. Chłopak jest dla niej dobry i troskli­wy, wspiera ją w trud­nych chwilach, dlat­ego dziew­czy­na chce się

Niepokorna — S.C.Stephens

Posted on

       Pamięta­cie Bezmyśl­ną? To była pier­wsza część serii, w której przed­staw­ione są losy Kiery (dla przy­pom­nienia zachę­cam do zapoz­na­nia się z recen­zją pier­wszej częś­ci KLIK). Nieste­ty nie udało mi

4
  • Udostępnij

Półpełny — Piotr Leśniak

Posted on

       Kim jest młody człowiek, przechadza­ją­cy się uli­ca­mi Krakowa i ścią­ga­ją­cy na siebie spo­jrzenia dziew­czyn? To półpełny. Stu­dent prawa, ma 21 lat. Przeprowadz­ił się z Warsza­wy do Krakowa,

0
  • Udostępnij

Próba uczuć” Tina Reber

Posted on

     Taryn Mitchen to dziew­czy­na, która prowadzi pub na Rhode Island. Jest życie zosta­je wywró­cone do góry noga­mi, kiedy poz­na­je Ryana Chris­tense­na, akto­ra, którego pop­u­larność rośnie z dnia na

2
  • Udostępnij