Gratulacje!

Posted on

     Ogłaszam wyni­ki konkur­su! “Czarną księgę per­swazji” Rin­tu Basu zdoby­wa: KWIATUSIA Zwyciężczyni została wyło­niona drogą losowa­nia, grat­u­lu­ję! Konkurs był przeprowad­zony TUTAJ