Zdobądź “Czarną księgę perswazji” — rozdanie!

Posted on
     Tak jak obiecałam, mam dla Was książkę:
“Czarna księ­ga per­swazji” Rin­tu Basu
(recen­z­ja: TUTAJ)


Nagro­da jest spon­sorowana przez wydawnict­wo SENSUS. Zdobędzie ją jed­na z osób, które zamieszczą komen­tarz według wzoru:
 
Obser­wu­ję jako:
Infor­ma­c­ja o rozdaniu:
e‑mail:
 
     Infor­ma­c­ja o roz­da­niu może być opub­likowana na blogu/facebooku czy innych miejs­cach w internecie, to już pozostaw­iam Wam do wyboru (baner w prawym górnym rogu blo­ga). Zasady są proste, więc zapraszam chęt­nych do udzi­ału! Zwycięzca/ zwyciężczyni zostanie wyło­niony drogą losowa­nia i poin­for­mowany o wygranej przez wiado­mość e‑mail. Na adres wysył­ki czekam 5 dni. Konkurs trwa do 20 maja. Powodzenia!
  • Udostępnij