Niewinny — Harlan Coben

Posted on
Niewinny-Harlan-Coben
Niewinny-Harlan-Coben

Wystarczy jedna sekunda, żeby nasze życie wywróciło się do góry nogami. Matt Hunter, bohater książki Niewinny Harlana Cobena doskonale się o tym przekonał. Pojawił się w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednim czasie. Wystarczyła chwila, żeby zabił człowieka. 

To wydarze­nie zmieniło całe jego życie. Przez dziewięć lat próbował się z tego otrząs­nąć, nauczyć się żyć z myślą, że nie może przy­wró­cić ode­branego życia. Minęło wiele cza­su, zan­im spo­jrzał w swo­ją przyszłość w bardziej kolorowych barwach. Zaczął robić kari­erę prawniczą, poz­nał kobi­etę swo­jego życia, która zaszła z nim w ciążę. Wszys­tko zaczęło się układać, jego życie zaczęło wracać na właś­ci­wy tor. 

Przeszłość powraca

Wydawało­by się, że Matt upo­rał się z przeszłoś­cią i nic już nie zakłó­ci jego spoko­ju. Tak myślał, aż do momen­tu, kiedy na jego tele­fon ktoś przysłał zdję­cie jego żony z innym mężczyzną. Wkrótce w progu jego domu pojaw­ia się polic­ja… a to dopiero początek. 

Matt czekał. Dwaj polic­jan­ci się odsunęli. Nie oglą­da­jąc się za siebie, wyszedł na park­ing. Głęboko wciągnął w płu­ca noc­ne powi­etrze i poszedł ulicą. Po chwili zaczął biec. Miał jas­no spre­cy­zowany plan.”

Kim okaże się mężczyz­na ze zdję­cia i co łączy go z żoną Mat­ta? Pojaw­ia się coraz więcej pytań i niewiadomych. Bohater będzie musi­ał na nowo zmierzyć się z przeszłoś­cią… ale kto uwierzy mężczyźnie, który siedzi­ał w więzie­niu za zabójst­wo? Czy ktoś zde­cy­du­je się wyciągnąć do niego pomoc­ną dłoń? Matt chci­ał zacząć życie na nowo, zapom­nieć o przeszłoś­ci, ale nie było mu to dane. Tym­cza­sem zamor­dowana zosta­je kole­j­na oso­ba. Kim ona jest i jaki to ma związek z sytu­acją w jakiej znalazł się Matt?

Próbowałam się odc­zoł­gać i wcis­nęłam się w kąt. Clyde kop­ni­akiem odrzu­cił ciało Cas­sandry na bok i ruszył na mnie. Byłam w pułapce. Słysza­łam w odd­ali głos Emmy, łagod­nej jak owiecz­ka: “Nie rób tego Clyde. Proszę.” Wciąż patrząc na mnie, Clyde z całej siły uderzył na odlew. Grz­bi­etem dłoni roz­ciął Emmie policzek.”

Książ­ki H. Cobe­na cieszą się ogrom­nym zain­tere­sowaniem wśród fanów zagadek krymi­nal­nych i his­torii napisanych w mrocznym kli­ma­cie. Wyraziste posta­cie, nagłe zwroty akcji, sytu­acje, wydawać by się mogło bez wyjś­cia, przenikanie się słów, myśli, wydarzeń — to wszys­tko spraw­ia, że nie może­my się oder­wać od czy­tanej książ­ki. Niewin­ny to kole­j­na his­to­ria tego auto­ra, które dosta­je ode mnie najwyższą notę. 

  • Udostępnij