Myśl i bogać się — Napoleon Hill

Myśl i bogać się - Napoleon Hill